Dudás, E. (2022) „Kajkavska grafija u 18. stoljeću”, SlavVaria, 2(1). doi: 10.15170/SV.1/2022.207.