Няголова, Н. (2022) „Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки”, SlavVaria, 2(1). doi: 10.15170/SV.1/2022.181.