Banković-Mandić, Ivančica, és Katja Peruško. 2023. „Pristup gramatičkim Temama U Hrvatskom Kao Inom Jeziku”. SlavVaria 3 (1). https://doi.org/10.15170/SV.1/2023.49.