Няголова, Наталия. 2022. „Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки”. SlavVaria 2 (1). https://doi.org/10.15170/SV.1/2022.181.