НЯГОЛОВА, Н. Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки. SlavVaria, [S. l.], v. 2, n. 1, 2022. DOI: 10.15170/SV.1/2022.181. Disponível em: https://journals.lib.pte.hu/index.php/slavvaria/article/view/5856. Acesso em: 31 márc. 2023.