Vegh, A. (2023). Osvrt na djelo: Tihomir Vujičić: Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj. SlavVaria, 3(1). https://doi.org/10.15170/SV.1/2023.111