Bockovac, T. (2023). Krležin Aretej, ili legenda o svetoj Ancili, rajskoj ptici u prijevodu Zoltána Csuke. SlavVaria, 3(1). https://doi.org/10.15170/SV.1/2023.61