Няголова, Н. (2022). Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки. SlavVaria, 2(1). https://doi.org/10.15170/SV.1/2022.181