(1)
Dudás, E. Kajkavska Grafija U 18. Stoljeću. SlavVaria 2022, 2.