(1)
Няголова, Н. Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки. SlavVaria 2022, 2.