[1]
Няголова, Н. 2022. Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки. SlavVaria. 2, 1 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.15170/SV.1/2022.181.