https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/issue/feed PÓLUSOK 2022-10-26T20:49:32+02:00 Dr. Kacziba Péter polusok@pte.hu Open Journal Systems A PÓLUSOK a politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok folyóirata. https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5971 Milyen mértékben predesztinálja a földrajzi adottság egy ország külpolitikáját? 2022-10-26T20:28:54+02:00 Csorba Éva polusok@pte.hu <p>KÖNYVISMERTETÉS: Tim Marshall (2021): The power of geography. Ten maps that reveal the future of our world. (A földrajz hatalma. Tíz térkép, amely rávilágít világunk jövőjére). Elliott and Thompson Limited, London. 352 p.</p> 2022-10-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5970 A jogállam sorsáról – Fleck Zoltán új kötetéről 2022-10-26T20:24:25+02:00 A. Gergely András polusok@pte.hu <p>Könyvismertetés: Fleck Zoltán (2022): Rendszerhiba. A jogállam halála és újjászületésének lehetőségei Magyarországon. Progress könyvek, Noran Libro, Budapest, 127 oldal.</p> 2022-10-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5969 A Visegrádi Csoport országainak földgázpolitikai áttekintése 2022-10-26T20:18:07+02:00 Török Virág polusok@pte.hu <p>Kutatásom aktualitásait a vizsgált államok új stratégiai dokumentumai és a 2019 decemberében megjelent európai uniós Green Deal kezdeményezéscsomag (és annak végrehajtása) jelentették. A publikációban áttekintem a négy állam biztonságpercepcióját általánosságban összegző nemzeti biztonsági stratégiákat – különös tekintettel azok energetikai fókuszára –, majd olyan mérhető mutatókat összegzek, melyek áttekinthetővé és összehasonlíthatóvá teszik a V4 államokat energiapolitikai tekintetben. Ugyancsak szeretném kiemelni majd azokat az energetikai sajátosságokat, melyek a V4-ek energiamixét és szakpolitikáját egyedivé teszik a témában. Mindezek alapján bemutatom azokat a nemzeti szakpolitikai irányokat, melyek az egyes államok egyedi földgázpolitikai sajátosságait figyelembe véve igyekeznek teljesíteni az EU sztenderd környezetpolitikai célkitűzéseit. A vizsgált államok energetikai törekvéseit a legkönnyebben a következő három tényezővel írhatjuk le: az ellátás biztonságának garantálása, a piaci versenyképesség javítása, környezeti fenntarthatóság elérése.</p> 2022-10-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5968 A mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakpolitikai fejlemények Latin-Amerikában 2022-10-26T20:11:41+02:00 Urbanovics Anna polusok@pte.hu <p style="text-align: justify;">A latin-amerikai országok is megkezdték nemzeti szintű, mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiáik kidolgozását. A tanulmány célja, hogy összehasonlító elemzést nyújtson a stratégiafejlesztési folyamatokról öt latin-amerikai országban: Argentínában, Brazíliában, Chilében, Kolumbiában és Peruban. A kvantitatív elemzéshez az OECD AI Policy Observatory (Artificial Intelligence Policy Observatory) adatait, valamint más nemzetközi adatbázisokat, míg a kvalitatív elemzéshez a nemzeti stratégiákon végzett dokumentum elemzést használtam. A vizsgált államok eltérő utakat járnak a nemzeti stratégiáik elkészítésében, közös pont, hogy mindegyik esetében a stratégia egy nagyobb digitalizációs programba illeszkedik. Bár a régió országainak mesterséges intelligencia stratégiái még kezdeti fázisban vannak, a nemzeti szándék megléte lehetővé teszi a továbblépést mind a nemzeti, mind a regionális szabályozást tekintve, mellyel lehetőség nyílik ezen országok számára, hogy mesterséges intelligencia hatalommá váljanak.</p> 2022-10-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5967 A bevándorlók rendkívüli legalizálása Dél-Amerikában a Covid-19 pandémia idején 2022-10-26T20:04:06+02:00 Gabriella Thomázy polusok@pte.hu <p style="text-align: justify;">A bevándorlók rendkívüli legalizálása számos ország bevándorlási politikájában megjelenik, ahogy újabban a dél-amerikai országoknál is előfordul. Ezeknek a programoknak a célja, rövid idő alatt nagyszámú migráns legalizálása. A Covid-19 pandémia alatt a határok hosszú ideig zárva maradtak, a hatóságoknak komoly kihívást jelentett a bevándorlók munkanélkülisége mellett az irreguláris migránsok növekvő száma (tartózkodásra jogosító vízumok lejárta, okmányokkal nem rendelkező bevándorlók). A tanulmány célja hat dél-amerikai ország rendkívüli legalizálási programjának az elemzése és összehasonlítása. A kutatás elsősorban a venezuelai migráció által érintett országokra fókuszál (Chile, Kolumbia, Ecuador és Peru), valamint két másik (Argentína és Brazília) ország is kiválasztásra került a régióban. Az elsődleges források, valamint a rendelkezésre álló statisztikák és egyéb adatok lehetővé teszik a legalizációs programok, a migrációs tendenciák elemzését a Covid-19 pandémia idején, valamint a jövőbeli szcenáriókra vonatkozó javaslatok megfogalmazását.</p> 2022-10-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5966 Választói magatartás elméletek: a szavazói viselkedés kiismerésének alapjai 2022-10-26T19:56:27+02:00 Galgóczi Eszter polusok@pte.hu Vető Balázs polusok@pte.hu <p>A politikai közvélemény-kutatások egyik leggyakoribb célja egy-egy választás várható eredményének előrejelzése. Ebben hol többé, hol kevésbé sikeresek a kutatók. Mindenképpen szükséges ezért végig gondolni, mire is van szükség a választói viselkedés megértéséhez, felméréséhez, mi befolyásolhatja azt, hogy valaki szavaz-e és ha igen, hogyan. Ennek a megismerésnek az igénye egyidős bármiféle szavazás intézményével. Az idők során számtalan elmélet és vizsgálat próbálta feltárni ezt.&nbsp; Jelen tanulmányban azokat az elméleteket tekintjük át, amelyek az egyént közvetlenül érő, nem politikai rendszerbeli hatásokat vizsgálták. Azt a feladatot vállaltuk, hogy feltérképezzük az elmúlt száz év választói magatartás elméleteit, hét fő terület alapján: a gyermekkori-fiatalkori szocializáció, a társadalmi környezet, a gazdasági megfontolás, az állampolgári kötelesség, beleszólás, a média, a személyes félelmek és a közvéleménykutatások. Kiindulópontként és elméleti összegzésként kezeljük jelen írást, amely nem arra szolgál, hogy tökéletes magyarázatot adjon a választók viselkedésére. Hanem arra, hogy átgondolandó kérdéseket tegyen fel azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes vizsgálni mélyebben ahhoz, hogy megértsük a választók döntéseit.</p> 2022-10-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 PÓLUSOK