1.
Totth G, Hlédik E, Fodor M. Pálinkával kapcsolatos fogyasztói percepciók és preferenciák elemzése kvalitatív kutatás eredményeinek tükrében. MM [Internet]. 2019. október 1. [idézi 2024. április 20.];45(2):11-5. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/559