Buda, G., B. Pethes, M. Karajánnisz, és J. Lehota. „Magyarországi Lakosok nyitottsága a megosztáson Alapuló szolgáltatások iránt Szocio-demográfiai tényezők mentén”. Marketing &Amp; Menedzsment, köt. 53, sz. Különszám, 2019. augusztus, o. 45-55, doi:10.15170/MM.2019.53.EMOK.05.