Totth, G., Hlédik, E. és Fodor, M. (2019) „Pálinkával kapcsolatos fogyasztói percepciók és preferenciák elemzése kvalitatív kutatás eredményeinek tükrében”, Marketing & Menedzsment, 45(2), o. 11–15. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/559 (Elérés: 20 április 2024).