(1)
Totth, G.; Hlédik, E.; Fodor, M. Pálinkával Kapcsolatos fogyasztói percepciók és preferenciák elemzése kvalitatív kutatás eredményeinek tükrében. MM 2019, 45, 11-15.