(1)
Buda, G.; Pethes, B.; Karajánnisz, M.; Lehota, J. Magyarországi Lakosok nyitottsága a megosztáson Alapuló szolgáltatások iránt Szocio-demográfiai tényezők mentén. MM 2019, 53, 45-55.