[1]
Totth, G., Hlédik, E. és Fodor, M. 2019. Pálinkával kapcsolatos fogyasztói percepciók és preferenciák elemzése kvalitatív kutatás eredményeinek tükrében. Marketing & Menedzsment. 45, 2 (okt. 2019), 11–15.