Korsósné Delacasse, Krisztina. „»Hogy Karunk érdekeinek emelésére Az Egyesek Nemes szándéka és Tettereje egyesüljön«: A Budapesti ügyvédség testületté szerveződése a 19. Században”. Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata 4, no. 1 (szeptember 1, 2020): 111–126. Elérés május 18, 2024. https://journals.lib.pte.hu/index.php/dike/article/view/3345.