Korsósné Delacasse, K. „»Hogy Karunk érdekeinek emelésére Az Egyesek Nemes szándéka és Tettereje egyesüljön«: A Budapesti ügyvédség testületté szerveződése a 19. Században”. Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata, köt. 4, sz. 1, 2020. szeptember, o. 111-26, doi:10.15170/DIKE.2020.04.01.08.