Nagy, P. (2021) „A »per viam instantiae« perek az erdélyi református házassági jogban”, Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata, 5(1), o. 16–28. doi: 10.15170/DIKE.2021.05.01.02.