Korsósné Delacasse, K. (2020) „»Hogy karunk érdekeinek emelésére az egyesek nemes szándéka és tettereje egyesüljön«: A budapesti ügyvédség testületté szerveződése a 19. században”, Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata, 4(1), o. 111–126. doi: 10.15170/DIKE.2020.04.01.08.