Korsósné Delacasse, Krisztina. 2020. „»Hogy Karunk érdekeinek emelésére Az Egyesek Nemes szándéka és Tettereje egyesüljön«: A Budapesti ügyvédség testületté szerveződése a 19. Században”. Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata 4 (1):111-26. https://doi.org/10.15170/DIKE.2020.04.01.08.