Tóth, J. Z. (2022). A jogállamiság fogalmának eszmetörténeti vázlata. Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata, 6(1), 241–256. https://doi.org/10.15170/Dike.2022.06.01.16