Korsósné Delacasse, K. (2020). „Hogy karunk érdekeinek emelésére az egyesek nemes szándéka és tettereje egyesüljön”: A budapesti ügyvédség testületté szerveződése a 19. században. Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata, 4(1), 111–126. https://doi.org/10.15170/DIKE.2020.04.01.08