(1)
Korsósné Delacasse, K. „Hogy Karunk érdekeinek emelésére Az Egyesek Nemes szándéka és Tettereje egyesüljön”: A Budapesti ügyvédség testületté szerveződése a 19. Században. Díké 2020, 4, 111-126.